Loading...
   
Сортиране на ключови думи
Текуща страница

Сортиране на ключови думи

Сортиране на ключови думи

 • Всички кампании
  • Ключови думи
   • Думи за търсене
    • Филтър "няма"
     • Сортиране Impr [V]

Преди това

Ключова дума Тип съвпадение Добавено/
Изключено
Кампания Рекл. група Impr [V]
word+key word word


+key word 100
word word word +key


+key word 90 1. Добавяне на ключови думи към рекламна група
  1. Само релевантни думи
  2. Разпределяме в съответните рекламни групи със точния брой думи
 2. Добавяне на липсващи рекламни групи
  1. Задаване на ключови думи
   1. Избор на типа съвпадение
  2. Добавяне на реклама
   1. Добавяне на разширения
    1. Създаване на разширения на ниво рекламна група
 3. Добавяне на отрицателни ключови думи
  1. Добавяне на отрицателни ключови думи на ниво рекламна група
  2. Добавяне на отрицателни ключови думи на ниво кампания
  3. Добавяне на отрицателни ключови думи на ниво профил - списък с отрицателни ключови думи

Add your comment