Loading...
   
Нова кампания в Google Ads - част 2
Текуща страница

Нова кампания в Google Ads - част 2

Нова кампания в Google Ads - част 2

Преди това

i) Съдържание

Нова рекламна кампания - част 2 ( настройки за комбинациите )


i) Нова рекламна кампания - част 2 ( настройки за комбинациите )i) Настройки за комбинация Продажби + Търсене

⇔ към Комбинации

Виж Продажба + Пазаруване

⇒ към Съдържание


i) Настройки за комбинация Продажби + Дисплейна мрежаi) Настройки за комбинация Продажби + Пазаруванеi) Настройки за комбинация Продажби + Видеоi) Настройки за комбинация Продажби + Smarti) Настройки за комбинация Възможни клиенти + Търсенеi) Настройки за комбинация Възможни клиенти + Дисплейна мрежаi) Настройки за комбинация Възможни клиенти + Пазаруванеi) Настройки за комбинация Възможни клиенти + Видеоi) Настройки за комбинация Възможни клиенти + Smarti) Настройки за комбинация Трафик към уебсайта + Търсенеi) Настройки за комбинация Трафик към уебсайта + Дисплейна мрежаi) Настройки за комбинация Трафик към уебсайта + Пазаруванеi) Настройки за комбинация Трафик към уебсайта + Видеоi) Настройки за комбинация Обмисляне на покупка + Дисплейна мрежаi) Настройки за комбинация Обмисляне на покупка + Видеоi) Настройки за комбинация Обхват на информираност + Дисплейна мрежаi) Настройки за комбинация Обхват на информираност + Видеоi) Настройки за комбинация Популяризирани на приложение + Проложениеi) Настройки за комбинация Без цел + Търсенеi) Настройки за комбинация Без цел + Дисплейна мрежаi) Настройки за комбинация Без цел + Пазаруванеi) Настройки за комбинация Без цел + Видеоi) Настройки за комбинация Без цел + Приложениеi) Настройки за комбинация Без цел + Smart

Add your comment