Loading...
   
Нова кампания в Google Ads
Текуща страница

Нова кампания в Google Ads

Нова кампания в Google Ads

Директно насочване на вашите реклами към точните потребители.

Преди това

i) Съдържание


i) Нова рекламна кампания

⇒ към Съдържание


i) Цел на кампанията

Изберете целта, която би направила тази кампания успешна за ВасИзберете целта, която би направила тази кампания успешна за Вас

Когато изберете цел, в следващите стъпки ще Ви бъдат предложени настройки за кампанията, които да Ви помогнат да реализирате тази цел. Всяка кампания може да използва само една цел. Имайте предвид, че избраната цел трябва да е главното нещо, което искате да постигнете в бизнеса си.Когато изберете цел, в следващите стъпки ще Ви бъдат предложени настройки за кампанията, които да Ви помогнат да реализирате тази цел. Всяка кампания може да използва само една цел. Имайте предвид, че избраната цел трябва да е главното нещо, което искате да постигнете в бизнеса си.

⇒ към Съдържание


i) Продажби

⇔ Цел на кампанията

Стимулирайте продажбите онлайн, в приложение, по телефона или в магазин.

ТИПОВЕ КАМПАНИИ

⇒ към Съдържание


i) Възможни клиенти

⇔ Цел на кампанията

Получавайте възможни клиенти и други реализации, като насърчавате хората да предприемат действие

ТИПОВЕ КАМПАНИИ

⇒ към Съдържание


i) Трафик към уебсайта

⇔ Цел на кампанията

Осигурявайте посещения на уебсайта си от подходящите хора

ТИПОВЕ КАМПАНИИ

⇒ към Съдържание


i) Обмисляне на покупка по отношение на марката и продукта

⇔ Цел на кампанията

Насърчавате хората да изследват продуктите или услугите Ви

ТИПОВЕ КАМПАНИИ

⇒ към Съдържание


i) Обхват и информираност за марката

⇔ Цел на кампанията

Достигайте до широка аудитория и изграждайте информираност

ТИПОВЕ КАМПАНИИ

⇒ към Съдържание


i) Популяризация на приложение

⇔ Цел на кампанията

Осигуряване на повече инсталирания и взаимодействия за приложението Ви

ТИПОВЕ КАМПАНИИ

⇒ към Съдържание


i) Създаване на кампания без зададена цел

⇔ Цел на кампанията

Използвайте който и да е от типовете кампании и съставете кампания стъпка по стъпка, без препоръки, свързани с конкретна цел

⇒ към Съдържание


i) Тип на кампанията 

Избиране на тип на кампаниятаИзбиране на тип на кампанията

Типовете кампании определят къде клиентите виждат рекламите Ви, както и какви настройки и опции ще бъдат налице за Вас.Типовете кампании определят къде клиентите виждат рекламите Ви, както и какви настройки и опции ще бъдат налице за Вас.

⇒ към Съдържание


i) Търсене

⇔ Тип на кампанията

Достигайте до клиенти, които проявяват интерес към продукта или услугата Ви, с текстови реклами

Създаване на текстови реклами или реклами, генериращи обаждания, които се показват до резултатите от търсенето с Google.bg, на сайтовете на партньорите в мрежата за търсене на Google и др.Създаване на текстови реклами или реклами, генериращи обаждания, които се показват до резултатите от търсенето с Google.bg, на сайтовете на партньорите в мрежата за търсене на Google и др.

⇒ към Съдържание


i) Дисплейна мрежа 

⇔ Тип на кампанията

Показвайте различни видове раклами в мрежата

Създаване на визуално привлекателни реклами, които да се показват в Google Дисплейна мрежа, в Youtube и на мобилни устройства или в приложениеСъздаване на визуално привлекателни реклами, които да се показват в Google Дисплейна мрежа, в Youtube и на мобилни устройства или в приложение.

⇒ към Съдържание


i) Пазаруване

⇔ Тип на кампанията

Популяризирайте продукта си с реклами за Пазаруване

Създаване на реклами за Пазаруване, които стимулират продажбите онлайн и в магазини, кликванията към уебсайта и други реализацииСъздаване на реклами за Пазаруване, които стимулират продажбите онлайн и в магазини, кликванията към уебсайта и други реализации.

⇒ към Съдържание


i) Видео

⇔ Тип на кампанията

Достигнете и ангажирайте зрители в YouTube и мрежата

Създаване на видеореклами, които увеличават обхвата и информираността, насърчават ангажираността или стимулират реализацииСъздаване на видеореклами, които увеличават обхвата и информираността, насърчават ангажираността или стимулират реализации.

⇒ към Съдържание


i) Приложение

⇔ Тип на кампанията

Стимулирайте инсталацията на приложения в мрежите на Google

Създаване на реклами, популяризиращи приложения, които се показват в мрежата за търсене и дисплейната мрежа на Google, в Google Play, в YouTube и в други приложенияСъздаване на реклами, популяризиращи приложения, които се показват в мрежата за търсене и дисплейната мрежа на Google, в Google Play, в YouTube и в други приложения.

⇒ към Съдържание


i) Smart

⇔ Тип на кампанията

Постигайте бизнес целите си с автоматични реклами в Google и в мрежата

Създавайте текстови и графични реклами, които се показват в Google, Google Карти и в мрежата, и се възползвайте от минималното управление на рекламите от Ваша странаСъздавайте текстови и графични реклами, които се показват в Google, Google Карти и в мрежата, и се възползвайте от минималното управление на рекламите от Ваша страна.

⇒ към Съдържание


i) Комбинации

⇒ към Съдържание


i) Продажби + Търсене

⇔ към Комбинации

Изберете начините, по които искате да постигнете целта си

Тази стъпка персонализира настройването на кампанията Ви, така че да се съсредоточите върху настройките и функциите, които да Ви помогнат да получавате най-важните за бизнеса си действия от страна на клиентите. 

 Посещения на уебсайта

 Телефонни обаждания

 

 Посещения в магазина


Въведете местоположението в следващата стъпка

 Изтегляния на приложението

Изберете платформата на мобилното си приложение

 Android

 iOS

Потърсете приложението си

     

⇒ към Съдържание


i) Продажба + Дисплейна мрежа

⇔ към Комбинации

Изберете подтип на кампанията. Имайте предвид, че този избор не може да се промени впоследствие.

 Стандартна кампания в дисплейната мрежа

Изберете настройките и насочването и получете някои опции за автоматизация. Научете повече

 Интелигентна кампания в дисплейната мрежа

Оптимизирано офериране, насочване и реклами въз основа на ефективността на кампанията и интереса на клиентите към продуктите и услугите Ви. Научете повече

 Кампания в Gmail

Показвайте интерактивни реклами на хората, докато преглеждат имейлите си. Научете повече

Изберете начините, по които искате да постигнете целта си

Тази стъпка персонализира настройването на кампанията Ви, така че да се съсредоточите върху настройките и функциите, които да Ви помогнат да получавате най-важните за бизнеса си действия от страна на клиентите.

     

⇒ към Съдържание


i) Продажби + Пазаруване

⇔ към Комбинации

Изберете свързан профил с продукти, които да се рекламират в тази кампания

Изберете свързания профил в Merchant Center, който ще осигурява продуктите за рекламиране. Всяка кампания може да има само един свързан профил за продукти и той не може да се променя, след като завършите създаването на кампанията.

Научете повече

Изберете държавата, където се продават продуктите

Държавата на продажбата е тази, в която продуктите Ви са продават и изпращат. Само продукти за тази държава в избрания профил в Merchant Center ще се използват в тази кампания.

Всяка кампания може да има само една държава на продажбата, която не можете да променяте, след като завършите създаването на кампанията.

Научете повече

!) Преди да продължите

Ще трябва да свържете профила си в Merchant Center с данните за продуктите си. Изпратете заявката за свързване от Merchant Center.

Научете повече 

     

⇒ към Съдържание


i) Продажби + Видео

⇔ към Комбинации

Стимулиране на реализациите

Получавайте повече реализации с видеореклами, предназначени да насърчават ценни взаимодействия с бизнеса Ви Научете повече 

     

⇒ към Съдържание


i) Продажби + Smart

⇔ към Комбинации

     

⇒ към Съдържание


i) Възможни клиенти + Търсене

⇔ към Комбинации

Виж Продажба и Търсене 

     

⇒ към Съдържание


i) Възможни клиенти + Дисплейна мрежа

⇔ към Комбинации

Виж Продажба и Дисплейна мрежа 

     

⇒ към Съдържание


i) Възможни клиенти + Пазаруване

⇔ към Комбинации

Виж Продажба и Пазаруване 

     

⇒ към Съдържание


i) Възможни клиенти + Видео

⇔ към Комбинации

Виж Продажби + Видео 

     

⇒ към Съдържание


i) Възможни клиенти + Smart

⇔ към Комбинации

Кое действие най-много искате да предприемат клиентите?

 Обаждания до бизнеса Ви

 Посещения на витрината Ви 

     

⇒ към Съдържание


i) Трафик към уебсайта + Търсене

⇔ към Комбинации

Изберете начините, по които искате да постигнете целта си

Тази стъпка персонализира настройването на кампанията Ви, така че да се съсредоточите върху настройките и функциите, които да Ви помогнат да получавате най-важните за бизнеса си действия от страна на клиентите. 

     

⇒ към Съдържание


i) Трафик към уебсайта + Дисплейна мрежа

⇔ към Комбинации

Виж Продажби + Дисплейна мрежа

     

⇒ към Съдържание


i) Трафик към уебсайта + Пазаруване

⇔ към Комбинации

Виж Продажби + Пазаруване

     

⇒ към Съдържание


i) Трафик към уебсайта + Видео

⇔ към Комбинации


⇒ към Съдържание


i) Обмисляне на покупка + Дисплейна мрежа

⇔ към Комбинации


⇒ към Съдържание


i) Обмисляне на покупка + Видео

⇔ към Комбинации


⇒ към Съдържание


i) Обхват на информираност + Дисплейна мрежа

⇔ към Комбинации


⇒ към Съдържание


i) Обхват на информираност + Видео

⇔ към Комбинации


⇒ към Съдържание


i) Популяризиране на приложение + Проложение

⇔ към Комбинации


⇒ към Съдържание


i) Без цел + Търсене

⇔ към Комбинации

Изберете резултатите, които искате да получите от тази кампания

Тази стъпка персонализира настройването на кампанията Ви, така че да се съсредоточите върху настройките и функциите, които да Ви помогнат да получавате най-важните за бизнеса си действия от страна на клиентите.

 Посещения на уебсайта

 Телефонни обаждания

 

Изтегляне на приложение

Изберете платформата на мобилното си приложение

 Android

 iOS

Потърсете приложението си

⇒ към Съдържание


i) Без цел + Дисплейна мрежа

⇔ към Комбинации

Виж Продажба + Дисплейна мрежа

⇒ към Съдържание


i) Без цел + Пазаруване

⇔ към Комбинации

Виж Продажба + Пазаруване

⇒ към Съдържание


i) Без цел + Видео

⇔ към Комбинации

Виж Продажба + Пазаруване

⇒ към Съдържание


i) Без цел + Приложение

⇔ към Комбинации

Виж Продажба + Пазаруване

⇒ към Съдържание


i) Без цел + Smart

⇔ към Комбинации

Виж Продажба + Пазаруване

⇒ към СъдържаниеПродължете нататък

Add your comment

Под страници