Loading...
   
Проучване на ключови думи
Текуща страница

Проучване на ключови думи

Проучване на ключови думи

 

 

Преди това

Преди това - описания

 • Продукти
 • Услуги
 • Категории

От описанията се генерират началните думи в таблицата ви. Списъка се поставя в Keyword Planner и се сортират по оферта, като се започва от най-скъпите. Към всяка дума с цена се прави отделна реклама. Списъка се добавя към рекламната група.Съберете топ 25 ключови думи във всяка основна рекламна група.

Търсете синонимните форми. Направете шлокав превод на думите си.

Настройка на ключова дума

Широко

По фраза

Точно

Съвети

 1. Ползвайте глаголи: търся, купувам;
 2. Научете жаргона - сленг
 3. Опишете добре продукта си - характеристики: цвят, размер;
 4. Ползвайте локация: София, Варна;
 5. Ползвайте цена, когато е конкурентна;

Целия майсторлък е да се намерят понятия, насочени към определени потенциални

клиенти, които да не са твърде общи. - УПП

Преди това - описания

 • Продукти
 • Услуги
 • Категории

От описанията се генерират началните думи в таблицата ви. Списъка се поставя в Keyword Planner и се сортират по оферта, като се започва от най-скъпите. Към всяка дума с цена се прави отделна реклама. Списъка се добавя към рекламната група.Съберете топ 25 ключови думи във всяка основна рекламна група.

Търсете синонимните форми. Направете шлокав превод на думите си.

Настройка на ключова дума

Широко

По фраза

Точно

Съвети

 1. Ползвайте глаголи: търся, купувам;
 2. Научете жаргона - сленг
 3. Опишете добре продукта си - характеристики: цвят, размер;
 4. Ползвайте локация: София, Варна;
 5. Ползвайте цена, когато е конкурентна;

Целия майсторлък е да се намерят понятия, насочени към определени потенциални

клиенти, които да не са твърде общи. - УПП

Може да се ползва и Keywords Planner


Add your comment