Loading...
   
Съставяне на реклама към рекламна група в Google Ads
Текуща страница

Съставяне на реклама към рекламна група в Google Ads

Съставяне на реклама към рекламна група в Google Ads

Висококачествената реклама е прецизна, сбита и невидима.

Прочетохте ли вече


От какво се състой рекламата

 • Пъро заглавие [ 30 ] символа
 • Второ заглавие [ 30 ]
 • Показван URL - изрязва се до определен знак.
 • Първи описателен текст [ 90 ]
 • Втори описателен текст [ 90 ]
 • Добавки
  1.  допълнителен текст - към рекламите;
  2.  допълнителни линкове - към избрани места;
  3. един ред към рекламата ви с избрана 'Заглавка'
  4. телефонен номер към рекламата;
  5. изпращане на съобщение към рекламата;
  6. лесна навигация до търговския обект;
  7. лесно промотиране на нов продукт или услуга;
  8. и др.

Същността на рекламите е да си създадете собствени шаблони с празни места, в които да замествате за конкретния случай от думите във вашата таблица.

Свалете си шаблонче за реклама

Първо заглавие на рекламата

Състой се от 30 символа.

Задължително е да е 100% релевантно със заявката за търсене.

Второ заглавие на рекламата

Състой се от 30 символа.

 • УПП;
 • причини;
 • убеждение;
 • локация;
 • цена;

Изтъкни специално "Това е за вас". Може да се ползва и текст в рима.

Първи описателен текст на рекламата

Състой се от 90 символа.

 • търсени характеристики
 • оферта
 • ТКД - задължително

Кое има най-голямо значение за потребителя? Включете цена, оферта, срок. Текста се препоръчва да е Капитализиран, Заради По-Лесното Четене.

Начин на показване

Заглавие 1 | Заглавие 2 | Заглавие 3
реклама показван URL
Първи + Втори описателен ред.

Съвети от Google Ads

Bedroom Furniture Store | Beds, Cabinets & Mattresses

Реклама http://example.com

Find Modern And Functional Beds & Mattresses! Free Delivery! Visit Us Today! 

Find Modern And Functional Beds & Mattresses!

Единствен по рода си продукт или услуга

Откройте това, което прави бизнеса, продукта или офертата Ви неповторими

 • Безплатна доставка? Богат избор? Кажете на хората!
 • Откройте характеристиките или областите, които отличават бизнеса Ви от конкуренцията.

Free Delivery!  

Отстъпки и оферти

Включете цени, промоции и изключителни предложения

 • Ако предлагате нещо специално, уверете се, че клиентите Ви го виждат.
 • Преди да вземат решение за нещо, хората обичайно търсят.
 • Дайте им нужното, за да вземат решение.

Visit Us Today! 

Подканваща фраза

Кажете на клиентите си какво могат да направят

 • Продавате продукт? Кажете на хората, че могат да купят.
 • Повелителни форми, като „купете“, „обадете се днес“, „поръчайте“, „прегледайте“, „регистрирайте се“ или „поискайте оферта“, посочват на клиентите Ви какво могат да направят, когато стигнат до уебсайта Ви.

Add your comment

Под страници